Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief nr 8. Logo wedstrijd en ALV.

dd. 11-1-2022

Goedenavond Allemaal,

Vanuit het bestuur wensen wij u allen een goed en gezond 2022 voor u en uw familie.

In deze nieuwsbrief;
• Logo wedstrijd
• ALV oproep en inhoudt.

Logo wedstrijd.
Met een nieuwe naam is er ook dringend behoefte aan een nieuw logo voor de vereniging.
Eind vorig jaar is er een oproep gedaan naar de leden voor voorstellen en ideeën voor ons nieuwe logo en velen van u hebben meegedaan.
Het bestuur heeft totaal 14 logo voorstellen ontvangen van meerdere leden, een overzicht van die voorstellen staat op de website.
Sommige leden zijn erg goed met design programma’s, anderen hebben een tekening/schets gemaakt welke door een interne specialist zal worden uitgewerkt indien deze gewonnen heeft.

Om een logo te kiezen wil het bestuur de leden middels een verkiezing raadplegen en laten meebepalen.
Via de link ( stemronde logo | modelvliegclubsneek ) kunnen alle leden hun stem uitbrengen op 1 van de ingezonden ontwerpen.
Via deze link kunt u dan ook alle ingezonden logo voorstellen bekijken en uiteraard meteen stemmen.

Elk lid van de vereniging kan/mag 1x stemmen.
Als u een logo heeft ingezonden mag u NIET op uzelf stemmen.
Stemmen kan tot 19 januari 12.00 uur.

De 3 logo’s met de meeste stemmen worden meegenomen naar de ALV van 23 januari en zullen die dag door een tweede stemronde gaan waarbij de winnaar die dag bekend zal worden.
De aanwezige leden op de ALV krijgen ieder een stembiljet waarin ze hun voorkeur kunnen aangeven, goede reden om de ALV van 23 januari te bezoeken.

Bedenk bij het stemmen goed waarvoor dit logo gebruikt gaat worden;
• Op de website,
• Op flyers en posters
• Als sticker op vliegtuigen
• Etc.

De Algemene Leden Vergadering (ALV)
Zoals al meermaals genoemd zal op 23 januari, voorafgaande aan het watervliegen, de jaarlijkse ALV plaats vinden. Dit is een voor verenigingen verplichte exercitie waarbij het bestuur inhoudelijk uitleg geeft aan haar plannen en visie, de kascontrole gedaan wordt en zaken besproken worden waarbij de mening en inbreng van de leden nodig is.

Tijdsplanning zondag 23 januari.
• 11.00 tot 12.30 ALV
• 13.00 tot 15.00 Watervliegen
• 15.30 nieuwjaarsreceptie

De hoofdlijnen van de ALV zijn als volgt;
• Opening door voorzitter
• Bestuur voorstellen (wie zijn wij nou eigenlijk)
• Toelichting op bestuurlijke zaken en acties tot nu toe.
◦ Wat is er allemaal gebeurt sinds het aantreden van het nieuwe bestuur.
◦ Situatie rond overdracht
◦ Zoeken naar veld
◦ Opschonen en bijwerken leden bestand
▪ De vereniging heeft nu 25 KNVvL leden, 10 aspirant-leden en 5 ereleden.
• Aanstellen kas controle commissie 2022
• Er is een kas controle commissie nodig die het bestuur controleert tav de gelden
• Beleidsvoorstel voor 2022
• Opzetten van commissies
◦ Commissie evenementen en communicatie
◦ Commissie opleidingen
◦ Veld (inclusief vliegveld zoeken)
• Logo verkiezing
• WNTTK (Wat Nog Ten Tafel Komt)
• Rondvraag
• Dankwoord secretaris en penningmeester
• Afsluiting door voorzitter

Hoe de situatie gaat zijn tav. de Covid restricties is op dit moment nog onbekend, derhalve gaan wij als bestuur door met alles organiseren van de ALV, het watervliegen en de nieuwjaarsreceptie die allen op 23 januari zullen plaatsvinden.

Zaterdag 22 januari om 12.00 uur uiterlijk neemt het bestuur de beslissing of de ALV, het watervliegen en de receptie die dag doorgaan of niet.
De beslissing zal op de website gemeld worden.
Indien het niet door kan gaan door Covid zal er een alternatieve datum komen.
Watervliegen is niet alleen afhankelijk van de Covid restricties maar is ook onderhevig aan het weer.
Het kan zijn dat de ALV en de receptie wel doorgaat en watervliegen vanwege het weer dus niet.
Ook dit zal op zaterdag 22 januari om 12.00 uur op de website staan.

Wilt u aanwezig zijn bij de ALV, het watervliegen of de receptie, meld u svp aan bij de secretaris. Dit is voor ons als bestuur noodzakelijk ivm de catering en de kosten van de dag.
Aanmelden kan via secretaris@modelvliegclubsneek.nl

Succes met het stemmen voor het nieuwe logo en wij zien u allen graag op 23 januari.

Martijn Beerthuizen.
Voorzitter.
06-288-47-131
www.modelvliegclubsneek.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Start WhatsApp