Nieuwsbrief 14

Goedenavond allen,

In deze nieuwsbrief;

Herhaalde oproep – Zie nieuwsbrief Nr 13 – ALV

ALV zaterdag 19 Maart 13.00 uur
LET OP….. LOCATIE GEWIJZIGD!!

Overzicht en verduidelijking onderwerpen vergadering
Eerste Club vliegmiddag zaterdag 19 maart direct NA de vergadering

Herhaalde Officiële aankondiging Algemene Leden Vergadering (ALV)

Aansluitend de eerste echte clubmiddag op ons nieuwe veld.

Zaterdag 19 maart 2022 om 13.00

zal de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van onze vereniging plaatsvinden.

LET OP…. DE LOCATIE IS GEWIJZIGD!!!!

De vergadering zal plaatsvinden in het gebouw van de eigenaresse van het veld, Mw Jellie Scholten.

Dit gebouw ligt direct naast ons vliegveld.

Parkeren zo veel mogelijk op het parkeer terrein direct bij de woning van nr 18.

Graag horen wij tevoren of u komt ivm de catering.

Het adres:

Ivige Leane 18

8631 WB Loënga

Aanvang 13.00 uur.

Alle leden van de vereniging worden opgeroepen zo veel mogelijk aanwezig te zijn.

Kunt u niet aanwezig zijn? 10 minuten voorafgaande de vergadering zal er via de nieuwsbrief een link verzonden worden voor deelname via ZOOM. Deelnemers via de zoom kunnen en mogen uiteraard volledig meestemmen en meespreken conform de nieuwe statuten van de vereniging.

Na afloop gaan we gezamenlijk (25 meter lopen) naar het nieuwe vliegveld voor onze eerste officiële vliegmiddag.

Neem dus uw zonnebril, uw vliegtuig en een goed humeur mee…. En vergeet de stapel reserve accu’s niet. Het ziet er naar uit dat het zaterdag goed weer gaat worden.

Handig om verlengsnoeren en stekkerdozen mee te nemen. Laden moet nog bij de boerderij gebeuren. Oude schoenen is misschien handig…..

Tijdens deze vergadering zullen meerdere onderwerpen besproken worden;

Agenda.

Opening vergadering door de voorzitter
Bestuur voorstellen
Overzicht van gedane acties na aantreden nieuw bestuur
Beleidsvoornemen
Aanstellen kas controle commissie
Aftreden Karol Wozniak als secretaris en verkiezing van nieuwe secretaris
Voorstellen van bestuur mbt:
lidmaatschapskosten 2023,
opleidingsvergoeding voor leraren
clubtoestel voor aspirant leden en eerste kennismaking
Rondvraag
Laatste woord penningmeester en secretaris
Afsluiten voorzitter

De afgelopen weken en dagen zijn er meerdere vragen binnengekomen bij het bestuur.

In overleg met betrokkenen zijn er 3 onderwerpen die wij als bestuur graag willen toevoegen aan de vergadering als onderwerp van discussie en stemming.

Lidmaatschapskosten 2023.

Het lidmaatschap van de vereniging is relatief laag. De vereniging heeft sinds kort een eigen veld en er valt te verwachten dat er voor onderhoud en andere zaken rond het veld kosten gemaakt moeten gaan worden. Zomaar het lidmaatschap verhogen vinden wij als bestuur onwenselijk en onredelijk gezien het feit dat een zeer groot deel van de leden ver buiten Friesland wonen.

Wij, de vereniging, zijn gebaat bij een mooi ledenaantal. Dit ledenaantal is oa belangrijk voor de positie richting overheden, de KNVvL en anderen.

Om dit aantal te behouden zou een simpele verhoging ons ledenaantal kunnen verlagen.

Derhalve heeft het bestuur het navolgende voorstel ten aanzien van de lidmaatschapskosten van de vereniging welke wij aan de leden willen voorleggen ter goedkeuring en stemming.

Wij gaan de leden opsplitsen in 2 groepen.

Groep 1 gewoon lid welke in Friesland woont

Groep 2 gewoon lid welke NIET in Friesland woont

Groep 1 gewoon lid welke in Friesland woont. (€ 40,-)

Alle leden van de vereniging die in de provincie Friesland wonen.

Onbeperkt vliegen tijdens openingstijden van het veld (mits beschikbaar middels reserveren)

Deze leden kunnen onbeperkt vliegen wanneer ze dat willen, mits er niet meer dan 5 man/vrouw tegelijk aan het vliegen zijn.

Al het andere is en blijft ongewijzigd voor hen.

Dit is dan ook de groep waar wij als bestuur de meeste groei van hopen te ontwikkelen.

Groep 2 gewoon lid welke NIET in Friesland woont. (€ 20,-)

Dit is de groep van leden die NIET in de provincie Friesland wonen. Ervan uitgaande dat deze groep mensen relatief weinig gaan vliegen op ons veld willen wij hen niet te zwaar belasten. Derhalve stellen wij een lager lidmaatschapstarief voor, zijnde € 20,- ofwel hetzelfde als dat het nu is.

Door de kosten voor hen niet te verhogen hopen wij hen te behouden voor de club. De inkomsten die zij genereren zijn van belang voor de vereniging en voor de financiële stabiliteit van de vereniging.

De leden in groep 2 hebben 4x per jaar een dagdeel het veld ter beschikking. Willen ze meer vliegen dan die 4 dagdelen dan treedt alsnog het hogere lidmaatschapstarief in werking met terugwerkende kracht voor dat gehele jaar.

Dit is een voorstel en staat volledig open voor discussie en aanpassingen, graag uw mening en inbreng.

Opleidingsvergoeding voor leraren.

Binnen de vereniging zijn meerdere mensen hard aan het werk met het opzetten en uitwerken van een goede en gestructureerde vliegopleiding. Naast het vele voorwerk gaat er straks ook een hoop tijd zitten in het begeleiden en opleiden van onze aspirant piloten. Het voorstel is om een kleine vergoeding te koppelen aan de opleiding binnen onze vereniging.

Gedachte kan zijn dat er per les een vergoeding van € 2,50 afgedragen wordt aan de vereniging welke de vereniging weer uitbetaald aan de leraar die de les gegeven heeft. Het is maar een zeer klein bedrag, maar gezien de uren die er nodig zijn voor een goede opleiding kan dit voor de leraar toch een kleine meevaller gaan vormen voor oa brandstof etc.

Ander alternatieve gedachte is een vast bedrag van circa € 60,- als indicatie.

Clubtoestel voor aspirant leden en eerste kennismaking.

Een van de doelen van het bestuur is om te werken aan nieuwe aanwas van leden.

Mensen laten ervaren is toch vaak de beste manier om een sport als deze te introduceren.

Een onbekende laten vliegen met uw eigen toestel en uw eigen zender is onwenselijk.

Toch willen wij als vereniging mensen de kans geven te ervaren hoe het is om echt controle te hebben over een modelvliegtuig zonder de risico’s voor de eigenaar van het toestel.

Tevens is het voor nieuwe leden vaak een hele stap en een berg kosten om een eerste toestel aan te schaffen.

Gedachte vanuit de voorzitter is om vanuit de vereniging een club toestel met zender aan te schaffen, inclusief een kabel voor dubbele controle van het geheel.

Het zou dan gaan om een hard piepschuim toestel die makkelijk te vliegen is en afgesteld staat op mode II.

Tijdens open dagen of publieke presentaties kunnen de leraren van de vereniging dan mensen zelf een klein stukje laten vliegen en tevens kunnen nieuwe leden die nog niets hebben dan bijvoorbeeld de eerste paar echte lessen met dit toestel doen.

Indicatie is dat een redelijk goed toestel met zender in de regio van € 200,- max gaat kosten.

Er kan bijvoorbeeld dan bij schade tijdens de lessen een vergoeding geplaatst worden voor reparatie of meteen al een soort dag vergoeding voor gebruik tijdens de lessen. Met die dagvergoeding kan over de jaren heen weer een nieuw toestel aangeschaft worden.

Nogmaals, al bovenstaande voorstellen zijn zoals gezegd “voorstellen” en staan nog volledig ter discussie tijdens de vergadering.

Mocht u nog dingen besproken willen hebben tijdens de ALV dan kunt u die mailen naar voorzitter@modelvliegclubsneek.nl .

Veel vlieg plezier en ontmoet u graag allen op het veld en op de ALV.

Modelvliegclub Sneek.

Martijn Beerthuizen

Voorzitter

Furmerusstraat 380

8602 CA Sneek

voorzitter@modelvliegclubsneek.nl

www.modelvliegclubsneek.nl

0031-6-288-47-131

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Start WhatsApp