Goedemorgen allemaal,

 

In deze nieuwsbrief;

Verslag van de ALV van afgelopen 19 maart
Aftreden van Karol en aantreden van Richard als Secretaris
Update vliegveld

 

Verslag ALV 19 maart jl.

Op zaterdag 19 maart jl. was de ALV gepland. Met dank aan Jellie (eigenaresse van veld) mochten wij haar bedrijfsruimte gebruiken voor het hosten van de vergadering.

Het was een goed opkomst qua aanwezigen en ook enkele leden waren digitaal ingelogd om mee te spreken en mee te stemmen.

Eén van de digitale aanwezigen was Fernando die vanuit zijn auto deel nam.

Fernando is ons Belgische lid en de verbazing was dan ook erg groot voor iedereen toen hij samen met zijn vrouw gedurende

de vergadering ineens in persoon binnen kwam lopen. Wij hadden allemaal al zo iets van “vergaderen tijdens het rijden…. Is dat handig?” maar toen hij zelf binnen kwam verklaarde dat een hoop.

In bijlage van deze nieuwsbrief vind u een verslag van de vergadering en wat er besproken en besloten is. Mochten er nog vragen of aanvullende

dingen zijn, stuur een mail naar voorzitter@modelvliegclubsneek.nl zodat we dit binnen het bestuur kunnen bespreken.

 

Algehele tendens tijdens de vergadering; de club komt in rustiger vaarwater en begint te bloeien. Iets waar alle leden erg blij mee zijn en het bestuur ook.

Nu rustig verder opbouwen en vooral genieten van ons eigen veld.

 

Aftreden Karol als secretaris.

Karol had bij zijn aanstelling vorig jaar al kenbaar gemaakt dat hij vooral bij de eerste opzet betrokken wilde zijn en dat zo gauw als de vereniging weer in rustiger vaarwater

zou komen, hij zijn functie neer zou leggen. Wij, het bestuur willen namens onszelf en de leden van de vereniging danken voor zijn enorme inzet.

Vele uren hebben wij als bestuur samengewerkt om alles inzichtelijk te maken en problemen op te lossen. Karol, zonder jouw hulp was dit niet gelukt! Dank!

 

Karol heeft een eigen dankwoord aan de leden geschreven;

 

Beste medepiloten en bestuur van MVC Sneek

Ik wil jullie graag bedanken voor de geweldige tijd die ik als secretaris van Model vliegclub Sneek heb mogen meemaken en voor

alle medewerking en steun, die ik van eenieder, gevraagd en ongevraagd, heb mogen ontvangen.

 

Ook binnen het – zeer gemotiveerde -bestuur heb ik niets dan positiviteit ondervonden.

Ik wens mijn opvolger dan ook alle succes toe bij het op koers houden van onze leuk vliegclub. Er is nog genoeg te doen!

 

Ik hoop jullie weer fysiek te ontmoeten bij het vliegen op ons veld.

 

Groet en veel vliegplezier.

 

Karol

 

Aantreden Richard als nieuwe secretaris.

Met het tevoren aangekondigde vertrek van Karol heeft de vereniging zo snel mogelijk weer een nieuwe secretaris nodig.

In de voorgaande nieuwsbrief is hier ook een oproep voor gedaan. Vanuit die oproep heeft Richard Hooijenga zich gemeld als kandidaat voor de positie.

Tijdens de ALV heeft richard zich kort gepresenteerd en is zijn kandidatuur ter stemming gebracht onder de aanwezige leden. Unaniem is Richard verkozen tot nieuwe secretaris.

Het bestuur, inclusief Karol, heeft een systeem opgezet voor de dataoverdracht en met één spreekwoordelijke druk op de knop was alles overgezet naar Richard.

Wij zijn erg blij met het aantreden van Richard als secretaris en kijken er dan ook naar uit om samen de vereniging nog mooier te maken.

 

Richard heeft een korte introductie geschreven voor diegene die hem nog niet zo goed kennen.

 

Bij deze wil ik mij graag even voorstellen. Ik heb (zoals de meeste hier) een passie voor modelvliegen. Ik ben daar ongeveer 25 jaar geleden mee begonnen bij de modelvliegclub in Leeuwarden.

Hier kon alleen in het weekend gevlogen worden en met een baan als vrachtwagenchauffeur was dat niet meer te combineren.

Na een lange tijd van absentie ben ik weer begonnen bij modelvliegclub Sneek. Nu kan ik vliegen wanneer het uitkomt en dat heb ik inmiddels alweer volop gedaan.

Op de afgelopen alv ben ik unaniem gekozen als secretaris van modelvliegclub Sneek. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het vertrouwen.

De administratie die is overgedragen laat zien dat er met zorg door mijn voorganger gewerkt is om een solide ledenadministratie op te bouwen.

Nogmaals bedankt Karol! Ook is het email adres secretaris@modelvliegclubsneek.nl aan mij overgedragen met daarin een overvolle mailbox.

Hieruit werd voor mij nogmaals duidelijk hoeveel werk er door het bestuur verzet is. Maar ook vanuit de leden is veel gedaan om deze vereniging op de kaart te zetten.

Kortom, wij zijn een fantastische vereniging en ik hoop dat we een mooie zomer tegemoet gaan met veel vliegplezier.

 

Richard Jelle Hooijenga

 

Update vliegveld.

De afgelopen weken is er lekker gevlogen. Door het gebruik van het veld komen we er nu ook beetje bij beetje achter of dingen werken of niet.

Graag uw aandacht voor onderstaande.

Verhuizen tijdens sporten.

Jellie (de eigenaresse van het veld) heeft af en toe een sport activiteit op het veld.

Gezien de situatie van haar cliënten is het verzoek van Jellie of wij, indien ze wil gaan sporten, wij kunnen verkassen naar veld Nr 2 zodat er minimale afleiding is voor haar cliënten.

 

Toilet gebruik.

Nu wij actief worden komen ook dingen naar voren die konden maar naar nu blijkt toch liever anders zouden moeten gaan, het gebruik van het toilet is daar 1 van.

Jellie merkt helaas dat ze er toch meer van mee krijgt dan ze had verwacht en haar privacy vind ze terecht belangrijk. Z

e heeft dan ook aangegeven dat het gebruik van het toilet voorlopig even van de baan is, evenals gebruik van de keuken.

 

BBQ.

Wij hebben als bestuur gevraagd of het kan/mag om op het veld een club bbq te houden.

Jellie heeft aangegeven dat liever niet te hebben en dit dienen wij dan ook te respecteren.

Als bestuur zijn wij inmiddels al druk bezig om een alternatieve plek te vinden voor de club BBQ.

Meer info volgt later.

 

Als laatste stuk van deze nieuwsbrief wil ik graag iemand bedanken.

Tijdens de vergadering is er een goede discussie geweest over het clubtoestel en alles daar omheen.

Fernando is voorstander van een clubtoestel en heeft staande de vergadering enkele zenders gedoneerd aan de vereniging.

Zijn donatie wordt zeer gewaardeerd en de zenders zijn precies wat we nodig hebben voor een goede opleiding en systeem. Fernando, dank!!

 

Rest mij niets meer dan u allen veel vliegplezier toe te wensen en hopelijk zien wij elkaar snel op ons mooie veld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Start WhatsApp