Categorie Overige

Nieuwsbrief 28

Goedenavond allemaal Afgelopen zaterdag 9 december jl. was de ALV van de vereniging. In deze nieuwsbrief een kort en beknopt verslag van de belangrijkste punten. Nico Galama heeft zich opgeworpen als notulist en hij is de aankomende tijd bezig om…

Nieuwsbrief 15

Goedemorgen allemaal, In deze nieuwsbrief; Verslag van de ALV van afgelopen 19 maart Aftreden van Karol en aantreden van Richard als Secretaris Update vliegveld Verslag ALV 19 maart jl. Op zaterdag 19 maart jl. was de ALV gepland. Met dank…

stemronde 2

3 6 9 Logo nummer 9 kreeg 8 stemmen in de vorige ronde, logo 6 en 3 kregen elk 4stemmen. Nu in de laatste en beslissende ronde gaan we een definitief logo in gebruik nemen, history in the making. Klik…

Start WhatsApp