Nieuwsbrief 28

Goedenavond allemaal

Afgelopen zaterdag 9 december jl. was de ALV van de vereniging.

In deze nieuwsbrief een kort en beknopt verslag van de belangrijkste punten.

Nico Galama heeft zich opgeworpen als notulist en hij is de aankomende tijd bezig om het geheel uit te werken.

Zo gauw als hij dat klaar heeft ontvangt u allen het volledige verslag van de ALV.

Bij deze…. Nico.. dank voor de hulp!

Belangrijkste items en beslissingen van de ALV.

Beslissing rond Veld 2.

Op basis van de beschikbare communicatie en kennis is er op de ALV unaniem besloten dat wij als bestuur door gaan met de aanvraag van het wijzigen van het bestemmingsplan van Veld 2. Inmiddels met de gemeente contact gehad, en die hebben goede en bruikbare adviezen gegeven hoe dit geheel zo snel en simpel mogelijk in elkaar te zetten.

Kosten aanvraag vergunning.

Door de aanvraag van de vergunning gaan er kosten komen voor die aanvraag, maar ook kosten voor de aanvraag van de vergunning voor de loopbrug en de aanschaf van die loopbrug. Als gevolg van die kosten gaan de kasreserves hard slinken. Het bestuur heeft aan de ALV toestemming gevraagd voor die uitgaven en de ALV heeft die toestemming unaniem verleend.

Tevens heeft Hans Kirkels, zeer genereus, aangeboden om, indien noodzakelijk, garant te staan twv. € 500, – indien dat nodig zou zijn. Het bestuur is Hans erg dankbaar voor dit aanbod en deze garantie gaat ons sterken in onze werkzaamheden.

Het bestuur is overigens voornemens om niet over de ons beschikbare budgetten heen te gaan en tevens is er afgesproken dat, indien wij over budget zouden gaan, het bestuur een bijzonder ALV bijeen zal roepen voor tussentijds overleg.

Contributie.

Het bestuur had voorgesteld om de contributie voor 2024 gelijk te houden aan die van 2023, zijnde € 20, – voor leden buiten Friesland en € 30, – voor leden binnen Friesland.

De leden waren het hier niet mee eens en op verzoek van de leden en met unanieme stemming is er akkoord gegaan met een verhoging van de contributie met € 5, – Leden woonachtig buiten Friesland betalen per 1 januari 2024 dan € 25,- per jaar Leden woonachtig in Friesland betalen per 1 januari 2024 dan € 35,- per jaar. Doel van deze verhoging is een kleine reserve op te bouwen voor onvoorziene kosten rond de vergunningsaanvraag voor veld 2.

Als laatste nog een persoonlijke note van mij, Martijn.

Ik vroeg mij al af waarom Richard ineens het lumineuze idee had om een verjaardagskalender op te zetten…….. hij had ineens de ledenlijst nodig. Toen ik hem aanbood om een oude lijst even op te schonen (daar stonden de verjaardagen namelijk al in), wees hij dat vriendelijk af…. De gewone ledenlijst was afdoende. Dat had al enige argwaan moeten wekken… maar helaas… Tijdens de ALV werd ik volledig verrast door een leuke boodschap van Richard namens jullie allen.

Hierbij aan jullie allen…

Dank voor het erelidmaatschap en helemaal waarom jullie mij die toebedeeld hebben. Dit waardeer ik heel erg. Als voorzitter doe ik mijn best en het is erg mooi om zo waardering te krijgen. Tijdens de ALV had ik dit al verteld, maar doe het hier nogmaals. Afgelopen zomer waren wij met een gezellig groepje lekker aan het vliegen. Martijn Hoeke kon die dag helaas niet, hij had thuis verplichtingen.

Gedurende de vliegmiddag stond Martijn toch ineens op het veld….. ff eruit, gezellig bakkie koffie halen op het veld was zijn opmerking. Die opmerking is voor mij waar de vereniging voor staat, gezelligheid, en het als groep het gewoon zo leuk hebben dat als je zelf even niet kan vliegen, je gewoon toch naar het veld gaat…. Omdat het gezellig is. Daar gaat het voor mij om.

Nogmaals, dank allen!

Deze zag ik niet aankomen.

Met vriendelijke groet,

Martijn.

krantenartikel

Hieronder kun je het artikel uit de lc downloaden

Benoeming erelid

Onze secretaris was niet bij de alv maar heeft vooraf een video boodschap opgenomen om Martijn unaniem tot erelid uit te roepen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Start WhatsApp